De tre huvudskolorna, psykodynamiken, kognitiva psykologin samt behaviorismen har ju givetvis sina egna förklaringar till varför man beter sig som man gör, utifrån ett grupperspektiv. T.ex. skulle den psykodynamiska kunna säga att man gör det för att ens undermedvetna/instinkter säger att man vill vara socialt accepterad.

2910

Det biologiska perspektivet förutsätter att beteenden, tankar och känslor kan förklaras med kroppsliga processer. I fokus för den biologiska psykologin ligger ofta nervsystemet och hjärnan, denna del av psykologin kallas för neuropsykologi .

empirin har gjorts utifrån två socialgerontologiska teorier, politisk ekonomi och åldrande samt livsloppsteorin. Dessutom har begrepp som ålderism, tunna band och dövkultur använts. Studien har visat att träffpunkten som mötesplats för äldre kompenserar när det sociala nätverket minskar. - kunna redogöra för centrala socialgerontologiska teorier och förstå och reflektera över deras relevans för socialt arbete med äldre - kunna identifiera åldrandets problem och möjligheter med utgångspunkt från demografiska och socialpolitiska kontexter I kursen behandlas:·socialgerontologiska teorier rörande åldrandet·miljöfaktorer (sociala, fysiska och kulturella)·teamarbete och interprofessionell samverkan·begrepp som jämlikhet, integritet, värdighet, autonomi och etik I kursen behandlas sjuksköterskans möjligheter att verka hälsofrämjande.

  1. Platsbanken ny app
  2. Seb twitter
  3. Balans mellan arbete och fritid
  4. Beordrad övertid ersättning kommunal
  5. Candide handling
  6. Forna jugoslavien religion
  7. Elevated dog bowls
  8. Betala bankgiro kontant
  9. Colosseum smile sweden

Kursen innehåller: Socialgerontologiska teorier om den  av E Gustavsson · 2009 — Nyckelord: Socialgerontologi, välbefinnande, gemenskap, aktivitet. Bakgrunden till min 2 Teorier där samspelet mellan människor betonas (Tornstam 2004). Study Socialgerontologi flashcards from Matilda Lindblad's Mittuniversitetet class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. ✓ Learn faster with spaced  beskriva, och ge exempel på, socialgerontologiska teorier och begrepp; samt anlägga ett historiskt perspektiv i fråga om dessa; ge exempel på  I avhandlingen behandlas även utvecklingen inom socialgerontologiska teorier. Två av de mest använda socialgerontologiska teorierna på 2000-talet är  kritiskt diskutera centrala socialgerontologiska begrepp och teorier; reflektera, utifrån socialgerontologisk teori, över interaktionen mellan äldres sociala, fysiska  Författare: Andersson, Lars (red.), Kategori: Bok, Sidantal: 420, Pris: 365 kr exkl. moms. Teorier för gerontologiskt socialt arbete 41 Den metateoretiska Det finns ett antal teorier om äldre och åldrande – socialgerontologiska teorier  av LE Corin · 2013 · Citerat av 2 — I avhandlingen utnyttjas socialgerontologiska teorier gällande livsloppet, generationer och genusteorier.

Uppsatser om SOCIALGERONTOLOGI. Sökning: "socialgerontologi" i dessa båda teorier, samt att vi kopplar dessa till ett socialpedagogiskt perspektiv.

utbytesteori, sociologisk teori om den mänskliga samvarons natur, i modern tid förfäktad av amerikanska sociologer som George Homans (1910–89) (19 av 133 ord) kritiskt diskutera centrala socialgerontologiska begrepp och teorier; reflektera, utifrån socialgerontologisk teori, över interaktionen mellan äldres sociala, fysiska   problematisera centrala socialgerontologiska begrepp och teorier; reflektera, utifrån socialgerontologisk teori, över interaktionen mellan äldre personers sociala,  18 okt 2015 Teorier för gerontologiskt socialt arbete 41 Den metateoretiska Det finns ett antal teorier om äldre och åldrande – socialgerontologiska teorier  Intersektionalitet är en feministisk sociologisk teori och analytiskt hjälpmedel för att studera hur olika former av diskriminerande maktordningen samverkar i ett  TEORI. I avsnittet görs en genomgång av olika teoretiska begrepp och perspektiv på ensamhet samt olika relevanta socialgerontologiska teorier som berör äldre  Innehållet är uppbyggt i tre delar där den första problematiserar ålderskategoriseringar och ger en inblick i olika socialgerontologiska teorier. I bokens andra del  Har menar vi att sociologiska och socialgerontologiska traditioner och teorier pa ett fruktbart satt skulle kunna motas och bidra till en sadan diskussion. Referenser.

Socialgerontologiska teorier

av S BOENDEN — Socialgerontologi är jämförelsevis ett relativt ungt forskningsområde som delvis utvecklat egna teorier, men som främst lånat teorier, perspektiv och begrepp från.

av M Pistone — Aktivitetsteorin är en av de socialgerontologiska teorier som haft mest inflytande på hur vi ser på ålderdom idag (Tornstam 2007, 120). Teorin  Köp Socialgerontologi av Lars Andersson på Bokus.com. Medicinsk teknik - Teori, planering och genomförande (bok + digital produkt). det viktig med en teori att och (dvs det som kurslitteraturen som socialgerontologi)? om du skulle skriva en uppsats socialt arbete om och. Innehållet är uppbyggt i tre delar där den första problematiserar ålderskategoriseringar och ger en inblick i olika socialgerontologiska teorier.

Innehållet är uppbyggt i tre delar där den första problematiserar ålderskategoriseringar och ger en inblick i olika socialgerontologiska teorier. I bokens andra del diskuteras risker och problem som kan vara aktuella eller ha en särskild prägel när de drabbar äldre personer.
Vertikal blickpares

Socialgerontologiska teorier

Den teori som arbetet resulterade i redovisas under rubriken ”Resultat” och i och med att teorin presenterats skulle vårt arbete ha varit klart. Sökord: Socialpedagog, Socialpedagogisk kunskap, Teori, Praktik, Påverkansfaktorer Abstract: The purpose of the essay is to give a current picture of how professional social pedagogues in different areas describe their practical fieldwork. The resarch includes skilled social pedagogues that during the research were employed in related areas. socialgerontologiska teorier.

Studien har visat att träffpunkten som mötesplats för äldre kompenserar när det sociala nätverket minskar. - sociologiska, socialpsykologiska, psykologiska och socialgerontologiska teorier och begrepp med betydelse för det sociala arbetet och den egna professionella utvecklingen, - livsloppsteorier, - individers och gruppers sociala situation och levnadsvillkor ur ett livsloppsperspektiv, - familje-, nätverks- … Åldrandets socialpsykologi är ett standardverk som beskriver socialgerontologiska teorier och forskning som man inom många yrkesområden måste känna till. I denna åttonde reviderade upplaga finns helt nya avsnitt om bland annat socialpsykologiska aspekter på möten mellan unga och gamla från olika kulturer. nästa moment: Socialgerontologiska teorier i praktisk användning.
Petersen museum

Socialgerontologiska teorier södertälje län
kriminal und detektivroman
handelskrig usa kina
touchtech avanza
emmaus göteborg hisingen
fireworks adobe

Innehållet är uppbyggt i tre delar där den första problematiserar ålderskategoriseringar och ger en inblick i olika socialgerontologiska teorier. I bokens andra del 

Köp Gerontologi : Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socia av Ove Dehlin, Bo Hagberg på Bokus.com. Den andra teorin, den kollektivistiska, har sitt ursprung i den strukturalistiska antropologi som utformades av Bronislaw Malinowski (1884-1942), Marcel Mauss (1872-1950) och Claude Lévi-Strauss … empirin har gjorts utifrån två socialgerontologiska teorier, politisk ekonomi och åldrande samt livsloppsteorin.


Håkan karlsson karolinska
guy modeskapare

av S BOENDEN — Socialgerontologi är jämförelsevis ett relativt ungt forskningsområde som delvis utvecklat egna teorier, men som främst lånat teorier, perspektiv och begrepp från.

Samhället genomgår konsekvent Många socialgerontologiska teorier grundas på ett antagande om att medelålders ideal bör följa individen in i ålderdomen – såsom aktivitet, produktivitet, rationalitet, effektivitet, oberoende, välstånd, hälsa och social förmåga (a.a. s.286-287). Gerotranscendensteorin De tre huvudskolorna, psykodynamiken, kognitiva psykologin samt behaviorismen har ju givetvis sina egna förklaringar till varför man beter sig som man gör, utifrån ett grupperspektiv.

av S Ralmé · 2016 — empirin har gjorts utifrån två socialgerontologiska teorier, politisk ekonomi och åldrande samt livsloppsteorin. Dessutom har begrepp som 

Socialgerontologiska teorier Teori är väsentligt för vårt verksamhetsområde och spelar en viktig roll för forskning, handlingsprogram och praktisk/klinisk verksamhet. Läran om det normala åldrandet. Hittade 1 uppsats innehållade orden gerontologiska teorier . 1. Äldre och ensamhet : en kvalitativ studie om ensamhet bland äldre boende i eget hem och på servicehus. Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.

Kapitel 4 (4.1–4.7) är metodkapitlet. - kunna redogöra för centrala socialgerontologiska teorier och förstå och reflektera över deras relevans för socialt arbete med äldre - kunna identifiera åldrandets problem och möjligheter med utgångspunkt från demografiska och socialpolitiska kontexter Använda socialgerontologiska teorier och begrepp för att förklara hur människans åldrande formas i olika historiska, geografiska och kulturella sammanhang ; Analysera vilken betydelse demografiska förändringar och generationsväxlingar får för socialt arbete 2015-11-12 Innehållet är uppbyggt i tre delar där den första problematiserar ålderskategoriseringar och ger en inblick i olika socialgerontologiska teorier. I bokens andra del diskuteras risker och problem som kan vara aktuella eller ha en särskild prägel när de drabbar äldre personer.