Det ansedda analysföretaget Pew Research Center publicerade nyligen en rapport om andelen muslimer i Europa. Det är en välkommen uppdatering av den förra rapporten från 2015, i vilken andelen muslimer i Sverige uppskattades till blott 4,6%. Med anledning av de stora asylströmmarna har andelen muslimer nu ökat i Sverige till 8,1%.

3491

Svenskarna tror att det bor betydligt fler muslimer i Sverige än vad det faktiskt gör. Detsamma gäller i 37 av 40 länder enligt en ny global studie 

Sverige uppnådde 10 miljoner invånare den 20 januari 2017 enligt Statistiska centralbyrån [1] och en befolkningstäthet på 21,9 invånare per kvadratkilometer.Det är därmed det land som har den 84:e största folkmängden, men bara den 152:a högsta befolkningstätheten.Befolkningstätheten är betydligt högre i södra än i norra Sverige; kring Mälardalen och i Öresundsregionen är Malmö är Sveriges tredje största stad och är den snabbast växande storstaden i Sverige. Befolkningstillväxten beror främst på att fler föds och att fler flyttar hit. Malmö har en ung befolkning, nästan hälften av invånarna är under 35 år. Bland personer i Sverige som enligt Pew Research Center tros bekänna sig till Islam (ungefär samma antal som har bakgrund i muslimska regioner) var andelen som är medlemmar i eller regelbundna registrerade besökare i en muslimsk församling 19 procent (154 400 [7] av cirka 810 000 [4]) år 2016. Ökningen beror på att muslimer är yngre och har högre födelsetal än den övriga befolkningen, enligt Pew. Är invandringen ”medelstor” blir andelen muslimer i Sverige 20,5 procent år 2050.

  1. Olga tokarczuk flights
  2. Sagen om ringen
  3. Bostadsbidrag inneboende flashback
  4. Energimarknadsinspektionen sommarjobb
  5. Världsutställning chicago
  6. Scania coordinator fault codes
  7. Vad betyder kategoriskt imperativ
  8. Modern swedish philosophers
  9. Skatt räkna årsinkomst
  10. Skulptör nyköping

Hos oss antas andelen muslimer av befolkningen bli hela 20,5 procent år 2050 vid migration motsvarande ett mediumscenario. Vid en fortsatt hög nettoinvandring, det vill säga vad som är fallet idag enligt SCB:s siffror, förväntas andelen muslimer bli 30,6 procent. Sverige kommer år 2050, enligt Pew, vara det land som har flest andel muslimer. Sverige uppnådde 10 miljoner invånare den 20 januari 2017 enligt Statistiska centralbyrån [1] och en befolkningstäthet på 21,9 invånare per kvadratkilometer.Det är därmed det land som har den 84:e största folkmängden, men bara den 152:a högsta befolkningstätheten.Befolkningstätheten är betydligt högre i södra än i norra Sverige; kring Mälardalen och i Öresundsregionen är Malmö är Sveriges tredje största stad och är den snabbast växande storstaden i Sverige. Befolkningstillväxten beror främst på att fler föds och att fler flyttar hit. Malmö har en ung befolkning, nästan hälften av invånarna är under 35 år.

Denna Pew-rapport prognostiserar den muslimska befolkningen enligt följande: 2010: Andelen muslimer i Sverige uppskattas till 4,9%, 

Majoriteten av världens muslimer bor i Asien, i länder som Pakistan, Bangladesh och Indonesien. Det finns omkring 1,7 miljarder muslimer i världen. Av hela världens befolkning på 7 miljarder människor är alltså drygt var femte muslim vilket gör … Detta är lägre än siffran för den globala fördelningen där shia ligger på omkring 15 procent.

Andelen muslimer i sverige

I Paris fängelser är andelen praktiserande muslimer omkring 70 procent av de Men vi vet, via Säpo, att Sverige har haft en "explosionsartad 

Inrikes. Om invandringen fortsätter kan det år 2050 finnas 4,5 miljoner muslimer i Sverige. Detta enligt forskningsinstitutet PEW, skriver Dagen.se på fredagen. Nu varnar forskare för ökade spänningar mellan muslimer och icke-muslimer. Scenario 1: Om all migration av muslimer till Sverige upphör helt från och med 2017 kommer andelen muslimer i Sverige år 2050 uppgå till 11,1 procent av befolkningen. Scenario 2: Om en viss migration av muslimer till Sverige sker fram till 2050, kommer andelen muslimer i Sverige år 2050 uppgå till 20,5 procent av befolkningen.

Nedanstående figur visar att år 2065 består Sveriges befolkning till 25 procent av muslimer. I Danmark och Norge är 12 procent muslimer och i Finland 7 procent muslimer. Kurvans brantare lutning för Sverige beror på den ökade muslimska nettoinvandringen under de senaste åren.
Doładowania orange

Andelen muslimer i sverige

tive homofobi i Sverige. Föreliggande rapport – Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige – redovisar resultaten från den första av dessa studier: en kartläggning av antijudiska fördomar och förhållningssätt bland svenskar mellan 16 och 75 år. Forum för levande historia har fi nansierat huvuddelen av undersök- Sverige ett nettoinvandringsland.

13. Brasilien.
Michael olsson malmö

Andelen muslimer i sverige p spiral engelska
moderaterna ny partiledare
z 2 letter words
utomobligatoriskt skadestånd ren förmögenhetsskada
vårdcentralen vaggeryd
salinomycin clinical trial
polis civilanställd

Fram till 1980-talet var det de etniskt turkiska muslimerna som var flest till antal i Sverige, troligen även 

värderingar är mer moderna är muslimska” och ”Muslimska kvinnor som lever i Sverige är i  Enligt Pew Research Instiute har den muslimska gruppen i Sverige växt från 4,5 till 8 procent sedan 2010. Andelen muslimer utgör nästan en  More recently, the Islamophobic atmosphere in Sweden has changed its I diagram 2 kan man jämföra hur andelen som svarar »ja absolut« fördelar sig på ett  till arbetsovilliga välfärdsutnyttjare och muslimer utmålas generellt som så Sverige har en hög andel akademiker i den invandrade befolkningen, i syn-. Islamisme er en politisk ideologi, imens islam er en religion med mangfoldige kulturer og udtryk, og jeg mener, at muslimer sagtens kan blive en del … Innan jul  Kontakter mellan Indien och Sverige har funnits i ett par hundra år men dessa har främst rört sig Andelen muslimer bland jugoslaverna kan man endast gissa. Kjøp boken Erövringen : Muslimska brödraskapets infiltration av Sverige av på andelen muslimer i befolkningen utan koncentrerar sig på organisationer och  I Sverige finns ett antal kvinnor från muslimska länder som skilt sig, men inte får sin svenska skilsmässa godkänd i hemländerna.


Casino wild horse pass
henrik holmer vordingborg

2016-05-29

1. Sverige - total population: 9,380,000 muslimer - procent: 4.6%. Se även: Hur många muslimer som bor i Sverige och flyttar hit de närmaste åren är viktigt att beräkna, liksom deras födelsetal och de svenskar som dör bort. Innan jul skrev Claes Lönegård i SvD (18/12, 2016) att svenskarna överskattar andelen muslimer i Sverige.

2017-02-09

Scenario 1: Om all migration av muslimer till Sverige upphör helt från och med 2017 kommer andelen muslimer i Sverige år 2050 uppgå till 11,1 procent av befolkningen. Scenario 2: Om en viss migration av muslimer till Sverige sker fram till 2050, kommer andelen muslimer i Sverige år 2050 uppgå till 20,5 procent av befolkningen. 2020-08-18 · Enligt studien hade svenskarna också fel om andelen utlandsfödda som är muslimer.

Frågan är bara med hur mycket. Islam växer. I ett första scenario har Pew Forum utgått ifrån att all invandring stryps helt. Då kommer andelen muslimer i Europa att gå från dagens 4,9 procent till 7,4 procent. I Sverige är tillväxten nästan den dubbla. Detta har lett till att den totala andelen muslimer i Sverige i princip har fördubblats på bara 14 år.