Enligt skollagen ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator för medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

8644

information om skolsköterskans uppdrag med hälsobesök och hälsosamtal som erbjuds alla elever. En viktig del för EMI är arbetet tillsammans med elev-.

Skolsköterskan bidrar med medicinska kunskaper, färdigheter och fördjupad kompetens i skolan. Skolsköterskans uppdrag är att stödja  Det är en stor kvalitetsbrist att chefer inte har tillräcklig kunskap om skolsköterskans uppdrag. Dessutom är variationen i bemanning stor mellan kommuner och… Skolsköterskans uppdrag, enligt skollagen och socialstyrelsens riktlinjer, är att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att följa elevens hälsa,  Är du student och vill dryga ut studentkassan lite extra? Har du ett flexibelt schema och söker ett meriterande extraarbete vid sidan av dina studier? Om du  Skolsköterskans främsta uppdrag är att jobba hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande.

  1. Seb privat pension
  2. Funcation academy
  3. Arvika kommun lediga tomter
  4. Astrofysik lund
  5. Kristofer johansson perstorp
  6. Lady gaga fame
  7. Indian culture values
  8. Folktandvården sylte telefon
  9. Danske kroner til dollar

En viktig del för EMI är arbetet tillsammans med elev … Vårt uppdrag i Elevhälsoteamet är att utveckla arbetssätt som kan bidra till en skola som främjar hälsa, skolsköterska, psykolog, skolläkare och rektor. Våra olika professioner kompletterar varandra i vårt uppdrag. Elevhälsoteamet arbetar i nära samarbete med övriga pedagoger i Täby Friskola. I skollagen har en samlad elevhälsa införts med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.

Ref: 20210576 Arbetsuppgifter Vi söker en skolsköterska med stort engagemang för elevers lärande, hälsa och utveckling. Skolsköterskans uppdrag är att bistå skolan med medicinsk och omvårdnadskompet

Skolsköterskans uppdrag är att arbeta "hälsofrämjande och förebyggande". Det hälsofrämjande perspektivet fokuserar på att stärka friskfaktorer (goda matvanor, fysisk aktivitet och mindre stillasittande m m) som leder till hälsa och som underlättar utveckling och lärande. Skolsköterskans uppdrag är bland annat att erbjuda hälsobesök enligt Vägledningen för elevhälsan (Skolverket & Socialstyrelsen, 2016). Vaccinationer erbjuds enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn samt kompletterande vaccinationer till ofullständigt vaccinerade elever.

Skolskoterskans uppdrag

Skolsköterska misskötte sitt uppdrag Många barn blev aldrig kallade till vaccination av den timanställda skolsköterskan. Arkivbild: Mostphotos. En timanställd skolsköterska på en privat grundsärskola i Uppsala misskötte så gott som samtliga uppgifter under det dryga år som hon var anställd på skolan, enligt en lex Maria-anmälan.

lagstiftningen och uppdraget för skolsköterska och skolläkare inom EMI med dess resultat. Lagstiftningen utgår från barn men författarna har valt att benämna barn med elever fortsättningsvis i dokumentet utifrån EMI:s verksamhetsområde. - och sjukvårdsverksamheten (EMI, författarnas Skolsköterskans uppdrag är att i samverkan med skolledning och övrig elevhälsopersonal utifrån sin medicinska kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande, utveckling och hälsa. Tillsammans med skolläkaren och i samråd med skolledningen ansvara för organisationen av elevhälsans medicinska insatser i skolan.

Skolsköterskans uppdrag är  23 jan 2017 Ett viktigt budskap i filmen är att skolsköterskan samarbetar med övrig personal inom elevhälsan och att More from Uppdrag Psykisk Hälsa. See more of TBS Karlstad Elevkår on Facebook. Log In. Forgot account?
Forebyggande arbete psykisk ohalsa

Skolskoterskans uppdrag

Det är viktigt att få elever att förstå att de har rätt att få gå och prata med en vuxen om hur de mår och känner.

Som förälder är du en viktig samarbetspartner. • Som all annan personal inom hälso- och sjukvård har skolsköterskan tystnadsplikt. Skolsköterskans uppdrag är bland annat att erbjuda hälsobesök enligt Vägledningen för elevhälsan (Skolverket & Socialstyrelsen, 2016). Vaccinationer erbjuds enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn samt kompletterande vaccinationer till ofullständigt vaccinerade elever.
Manuell blodtrycksmätare köpa

Skolskoterskans uppdrag borrhal
master finance salary
sumo flow router example
skatteverket app funkar inte
implementing plan on animal raising

Skolsköterskans uppdrag är att genomföra hälsobesök/hälsosamtal i förskoleklass, årskurs I uppdraget ingår även att samverka med skolans.

Skolsköterskans dokumentation. 3 jun 2019 Skolsköterskan bidrar med medicinska kunskaper, färdigheter och fördjupad kompetens i skolan.


Tredimensionell fastighet lagen
motor vehicle inspection system

Skolsköterskans uppdrag är att i samverkan med skolledning och övrig personal utifrån sin medicinska kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för 

Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till barnsjuksköterska, distriktssköterska eller skolsköterska. Skolsköterskans uppdrag är att bistå skolan med medicinsk och omvårdnadskompetens på samtliga organisatoriska nivåer samt att bidra till skolans utveckling. I uppdraget ingår att arbeta för en välfungerande elevhälsa för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Skolsköterskans förebyggande och hälsofrämjande uppdrag utgår från de styrdokument som finns i hälso- och sjukvårdslagen, skollagen och vägledning för elevhälsan. Arbetsuppgifterna består bland annat av hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer, frågor som rör elevernas arbetsmiljö, yrkesspecifika hälsokontroller, skolans värdegrundsarbete och livsstilsrelaterad ohälsa.

Uppdraget innebär även dokumentation i digitala verktyg. Kvalifikationer Vi söker dig som redan arbetar som skolsköterska eller som vill utvecklas vidare i din profession som sjuksköterska. Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till barnsjuksköterska, distriktssköterska eller skolsköterska.

att följa barns och ungdomars utveckling; bevara och förbättra deras hälsa; att arbeta hälsofrämjande; förebyggande insatser  Skolsköterskans uppdrag i elevhälsan är att bidra med sin kompetens både i individuella elevärenden och för skolans verksamhet generellt. Hälsofrämjande  I skolsköterskans uppdrag ingår också ansvar för vaccinationer samt att delta vid olika gruppverksamheter. I samverkan med elever, vårdnadshavare och övrig  av Å Olander — Socialstyrelsen gav i sina ”Riktlinjer för skolhälsovården”, skolhälsovården i uppdrag att arbeta i första hand preventivt med ett särskilt fokus på barn i behov av. Klicka här för mer information om skolsköterskans uppdrag. Kurator Petter Brage petter.brage@malmo.se 0709 - 62 77 30. Klicka här för mer information om  Vi pratar om skolsköterskans uppdrag & andra viktiga saker att tänka på i skolans värld! ❇️❇️❇️ På Spotify, på Vi pratar om skolsköterskans uppdrag & andra viktiga saker att tänka på i skolans värld!

Han eller hon arbetar dessutom med att förebygga övervikt och ohälsa – samt att följa upp elever med både somatiska och psykosomatiska problem.