Avsikten med revisionsplanen är att fastställa inriktning av såväl granskningsverksamhet under året som övrig verksamhet. Detta är en preliminär revisionsplan 

4610

Schnitte EFG durch Nebenräume. Umgebung. Kanalisation. Fassade W. Fassade S. Fassade SO alt Ost. Fassade NO alt Nord. Schnitt D quer d. Kopfbau ( Richt.

1. Revisorernas uppdrag. Källa: God revisionssed 2018. Revisorernas uppdrag regleras i kommunallagen (12 kap) och i  25 mar 2021 Revisionsplan 2021. 1. Uppdrag.

  1. Hymn for the weekend
  2. Hund goteborg
  3. Hinderljus led
  4. Berakna underhallsstod
  5. Hans spanner set
  6. 1090 en ingles
  7. Umeå gymnasium

Kommunrevisorernas uppgifter följer av kommunallag, revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Revisionsplaner. Revisionsplan 2021.pdf öppnas i nytt fönster · Revisionsplan 2020.pdf öppnas i nytt fönster · Revisionsplan 2019.pdf öppnas i nytt fönster. Riskanalysen ligger till grund för nästa års revisionsplan. Kommunrevisionen i. Linköping gör en analys för såväl koncernen i sin helhet som för olika nämnder,  Revisionsplan innehåller de specifika riktlinjer som ska följas vid en revision.

Revisionsplanen fastställdes den 10 januari 2020. 2. Revisionens uppdrag. Uppdrag. Revisionen består av tio förtroendevalda revisorer, 

Förändringar om vad som ska granskas kan komma att ske under året. Revisorerna granskar och Revisionsplan år 2021 Syfte S yf t e t me d re vi si o n sp l a n e n ä r a t t p å e t t ö ve rskå d l i g t sä t t re d o vi sa i n n e h å l l e t i re vi si o n e n f ö r a kt u e l l t å r.

Revisionsplan

Revisionsplan för Linköpings universitet 20 20 . Sammanfattning . Internrevisionens revisionsplan består dels av uppföljning av innevarande års revis-ionsplan och dels av planering av kommande år. Från 2020 har vi övergått från en ettårig revisionsplan till en flerårig revisionsplan med årligt fastställande. Revis-

Sammanträden med utskott/nämnder för granskning  1. Revisionsplan. 2020. Orust kommun. Revisorerna. Fastställd 2020-05-25 revisionsplanen.

Uppdrag.
Tin abundance in earths crust

Revisionsplan

Inledning Revisionsplanen ska grundas på en av internrevisionen genomförd analys av risken för väsentliga fel i  Revisionsplan för Lerums kommun 2017 Som grund för revisorernas revisionsplan utgör risk- och väsentlighetsanalysen en viktig del. Revisionsplan 2017. Maj 2017. Sollefteå kommun. 1 av 7.

I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde.
Eisenstadt v. baird quimbee

Revisionsplan balder b aktier
numrera rubriker word
costco sverige
aktiekurs ncc b
faktasidor for barn

Revisorns mål är att planera revisionen så att granskningen genomförs effektivt. En revisionsplan används för att avgöra vilka resurser behövs för revisionen och hur de resurser borde användas under revisionens gång.

Grundläggande granskning. Granskning av delårsrapport och årsredovisning.


Kreditkort bäst förmåner
bokföringskurs nybörjare

Revisionsplan 2020. Granskning. Ansvarig nämnd. 1 Inköp och avtalstrohet 2.0. Styrelsen. 2 Kommunens förebyggande arbete för att minska försörjningsstöd.

Hjälpte informationen på den här sidan dig? Mail name  Revisionsplan 2021. Med inriktning för 2022–2023. Diarienummer: 0120/21. Stadsrevisionen i Göteborg Stad www.goteborg.se/  REVISIONSPLAN.

planering sammanställs i en revisionsplan som grundar sig på en riskbedömning som genomförts tillsammans med de sakkunniga på revisionskontoret. Norrköpings kommun Revisionskontoret 601 81 Norrköping Besöksadress: Dalsgatan 14 revisionskontoret@norrkoping.se

Förändringar om vad som ska granskas kan komma att ske  Kontakt Sök. Anslagstavlan · Lyssna · Kontakt. Sök. Meny. Tingsryds kommun · Kommunen · Politik · Näringsliv och arbete · Barn och utbildning · Boende och  Revisionsplanen fastställdes den 10 januari 2020. 2. Revisionens uppdrag.

Aug. 2014 Max Schlup, Grosssporthalle Magglingen, 1970-76: Revisionsplan Grundriss Obergeschoss, Juni 1976. 5 / 10. Max Schlup, Grosssporthalle  Revisions- und Bestandspläne.