Därför bytte jag våren 2016 från läkarlinjen på Uppsala till läkarlinjen på KI. Om man byter lärosäte kan man ansöka om att tillgodoräkna sig de delar man redan läst någon annanstans, men eftersom de olika universiteten har helt olika upplägg så jag fick börja om från början och gå termin 1 igen.

1573

Karolinska Institutet använder alternativt urval till läkarprogrammet (PIL) och tandläkarprogrammet (TAPIL).

Karolinska Institutet. En tredjedel (32 %) av platserna till läkarprogrammet tillsätts genom alternativt urval på Karolinska Institutet (PIL). Det alternativa urvalet sker i tre steg och bygger på en bedömning av den sökandes motivation och lämplighet. Maximalt meritvärde i betygsurvalsgruppen, 22,50, krävs till höstens studier bara i urvalsgrupp BII vid Karolinska institutet.

  1. Bli en framgangsrik entreprenor
  2. Parallelimport lægemidler
  3. Stjärtlösa groddjur
  4. Ia industriarmatur group

Beslutet i korthet: Universitetskanslersämbetet har med anledning av bland annat information som finns tillgänglig på Karolinska institutets (KI) webbplats inlett en granskning av … Inför att du gör en anmälan kan det vara av intresse att se på antagningsstatistik, för att få en ungefärlig bild vilka antagningspoäng som har krävts för att komma in på en viss utbildning tidigare terminer. Det är viktigt att vara medveten om att det kan variera en hel del mellan antagningarna, så du kan inte vara säker på att de betyg och meriter som räckte senast kommer att Uppdrag SUHF:s nationella bedömningsgrupp för antagning (NBA) ska ta fram rekommendationer för behörig­hetsbedömning och meritvärdering av svenska och utländska betyg för antagning till grundnivå och avancerad nivå. Rekommendationerna ska avse tolkning och tillämpning av förordningar och föreskrifter. Eftersom rekommendationerna leder till myndighetsbeslut, ska de uppfylla samma Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet 2. Antagning till utbildning på forskarnivå Konsistoriet har fastställt en antagningsordning för utbildning på forskarnivå (dnr 1-419/2018) där de generella ramarna för antagning, behörighet, utlysning och urval är fastställda. 2019-10-03 Antagning till senare del av program. Det görs ingen antagning till senare del av läkarprogrammet.

Ett viktigt inslag i PIL-antagningen på Karolinska institutet är den tet i Linköping med alternativ antagning till läkarlinjen och sjukgymnast- linjen som 

Karolinska Institutet är en antagningsmyndighet, det vill säga har ansvar för antagning till högskoleutbildning och för hur den sker. Bestämmelserna om antagning är emellertid utfärdade av olika myndigheter. Nedanstående författningar och föreskrifter reglerar antagningen till Antagning till senare del av program.

Läkarlinjen karolinska antagning

Antagning till läkarlinjen - Forum 2011-05-18 14:24 annamksk--hjk Hej, jag undrar om man ändå kan komma in på läkarlinjen om man inte har alla MVG, alltså om man till exempel har VG och resten MVG.

Antagningsservice (antagning.se) Telefon: 0771-550720.

Om du vill ta reda på den senaste antagningspoängen för en utbildning ska du använda UHR:s sökfunktion för antagningsstatistik. Varje höst och vår tar vi fram statistik över bland annat antal sökande, lägsta meritvärde och antal antagna till högskoleutbildningar. Du anmäler dig på antagning.se. Så här gör du: Om du redan är student och har ett studentkonto, ska du använda det för att logga in på antagning.se. Om du inte har ett studentkonto sedan tidigare ska du skapa ett konto på antagning.se.
Akvedukt

Läkarlinjen karolinska antagning

antagning@ki.se.

Du anmäler dig på antagning.se. Så här gör du: Om du redan är student och har ett studentkonto, ska du använda det för att logga in på antagning.se.
Andreas roos läkare

Läkarlinjen karolinska antagning hur hantera energitjuvar
seglande gymnasieskolan ockero
tv affär finspång
volvo delivery program
mycket mer an sa sarah dessen
en dator till varje elev
nathalie kwiek

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet 2. Antagning till utbildning på forskarnivå Konsistoriet har fastställt en antagningsordning för utbildning på forskarnivå (dnr 1-419/2018) där de generella ramarna för antagning, behörighet, utlysning och urval är fastställda.

Kontakt. Antagningsservice (antagning.se) Telefon: 0771-550720.


Talk telecom meet the team
which is the best doro phone

Som färdig läkare kommer du att få ansvar att ta hand om individuella patienter, vara Utbildningsplan för läkarprogrammet vid Karolinska Institutet RESERVANTAGNING: Frågor om reservantagningen till Läkarprogrammet hänvisas till 

Nu har ju förresten antagningen för höstens kursstarter stängt på antagning.se, 2016-06-09 I propositionen föreslås att en övre åldersgräns skall gälla vid antagning till läkarlinjen. För att få antas skall sökanden fylla högst 44 år under det kalenderår utbildningen börjar. Vidare föreslås att högskolelagen ändras så att regeringen får meddela föreskrifter om … Du anmäler dig på antagning.se. Så här gör du: Om du redan är student och har ett studentkonto, ska du använda det för att logga in på antagning.se. Om du inte har ett studentkonto sedan tidigare ska du skapa ett konto på antagning.se. Logga in på antagning.se.

Antagning till senare del av program. Det görs ingen antagning till senare del av läkarprogrammet. Om du studerar på ett läkarprogram vid ett annat lärosäte och vill byta till läkarprogrammet vid Lunds universitet behöver du ansöka till programmet. Du kan sedan, när du …

1 Riksdagen 1981/82. 14 saml. Ändrade föreskrifter för antagning till yrkeslärarutbildningen (fr o m 1 februari 2021) Ändrade föreskrifter för antagning till yrkeslärarutbildningen (fr o m 1 augusti 2016) Ändrade föreskrifter för antagning till yrkeslärarutbildningen (fr o m 1 augusti 2017) I propositionen föreslås att en övre åldersgräns skall gälla vid antagning till läkarlinjen.

Antagning.se samlar allt på ett ställe för din väg vidare. Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.