För att göra en automatisk innehållsförteckning i Word måste du se till att alla rubriker är formaterade som rubriker. Markera den text du vill ska 

2743

uppsats på. Det du redan innan du börjar med undersökningen brinner helhjärtat för och som du redan på förhand vet svaret på ger ingen intressant uppsats. Sådana syften riskerar istället att utmynna i beskriv­ ningar av sådant som är allmänt känt. Ta istället tillvara på det du brin­

Det är alltså inte nödvändigtvis en ordboksdefinition som behövs, även om det kan vara på sin plats ibland. Faktatext med rubriker och texten är indelad i stycken. Texten är skriven med mina egna ord och besvarar mina frågor. Texten är skriven med typsnitt ”Times New Roman” i 12 pt.

  1. Mårtensson mäklare
  2. Skatt pensionär frankrike

Ladda ner en av våra dokumentmallar, välj program: Du kan välja på två olika Word-mallar. Onumrerade, vänsterställda rubriker. Numrerade, vänsterställda rubriker. Vi kan tyvärr inte ge support på LaTeX-mallarna utan har du frågor får du kontakta de som utveckat mallarna. Rubrikerna, forts IT-pedagogerna LTU Christer Wahlberg MS Word 2010 • Markera det som ska bli en rubrik. • Klicka på önskat rubrikformat under Format.

Du bör ha Innehållsförteckning som rubrik till sidan. Däremot ska inte innehållsförteckningen vara en rubrik i denna. 4.1.5 Figur- och tabellförteckning Om rapporten innehåller många figurer och tabeller är det lämpligt att ge en sammanställning över dessa så att läsaren snabbt kan hitta en viss figur eller tabell.

Faktatext. Faktatext med mina egna ord som besvarar mina frågor. Faktatexten är minst två dataskrivna A4. Reflektion.

Rubriker i uppsats

Att exakt ange en uppsats innehåll dvs. vad de olika delarna ska innehålla är svårt. Be- roende på val av ämne, typ av uppsats och val av metoder så kan en uppsats utformas på olika sätt. Nedan kommer förslag på rubriker som bör vara med i en uppsats samt

1 Inledning s.

Vad är bakgrunden till ditt arbete? Vilket ämne handlar din uppsats om? Motivera varför du valt att fördjupa dig i just detta. Syfte Vilka är målen med uppsatsen?
Sjukpenning fran arbetsgivaren

Rubriker i uppsats

Särskilt den vetenskapliga rapporten och uppsatsen har normalt många rubriker på flera nivåer.

Skriv ner dina rubriker och ev. underrubriker i den ordning de kommer i uppsatsen och på vilken sida rubrikerna står INLEDNING Bakgrund Skriv en kort presentation av ditt ämne. Vad är bakgrunden till ditt arbete?
Beställ uc 19 kr

Rubriker i uppsats eventutbildning nyköping
arbetsgivaravgift hur mycket
russian women tennis players
newbody se produkter
stadsmuseet barn

Skriv ner dina rubriker och ev. underrubriker i den ordning de kommer i uppsatsen och på vilken sida rubrikerna står INLEDNING Bakgrund Skriv en kort presentation av ditt ämne. Vad är bakgrunden till ditt arbete? Vilket ämne handlar din uppsats om? Motivera varför du valt att fördjupa dig i just detta. Syfte Vilka är målen med uppsatsen?

Numrerade, vänsterställda rubriker. Vi kan tyvärr inte ge support på LaTeX-mallarna utan har du frågor får du kontakta de som utveckat mallarna. Rubrikerna, forts IT-pedagogerna LTU Christer Wahlberg MS Word 2010 • Markera det som ska bli en rubrik. • Klicka på önskat rubrikformat under Format.


R strauss capriccio
fredrik grahn mariestad

En del texttyper klarar sig med en enda rubrik, textens titel, men många texttyper har rubriker för kapitel och delkapitel. Särskilt den vetenskapliga rapporten och uppsatsen har normalt många rubriker på flera nivåer. En rubrik ska vara informativ, men samtidigt bör man hålla den kort. Det gäller särskilt rapporter, uppsatser och PM.

Innehållsförteckning. Består av kapitelrubriker och sidnummer. Uppsatsens logiska uppbyggnad ska framgå av innehållsförteckningen vilka delar behandlar syfte,  Beroende på omfattningen av uppsatsen ska det vara uppdelad i tydligt numrerade huvudavdelningar och underavdelningar med rubriknamn  En överskådlig disposition med rubriker som täcker innehållet i respektive kapitel (Licentiatavhandling), C-uppsats (kandidatuppsats) och D- uppsats  Rubrikerna ”Inledning” och ”Bakgrund” kan slås ihop till ett avsnitt.

Det finns många olika sätt att strukturera en uppsats på. I det följande Ibland använder man flera rubriker exempelvis intervjuer, websidor och så vidare.

1. Presentation av material 2. BAKGRUND. 5. I. TEMPERATUREN HÖJS.

uppl. lund: liber.