Ansöka om färdtjänst. För att få resa med färdtjänst ska du uppfylla vissa krav enligt färdtjänstlagen: Du ska vara folkbokförd i Stockholms län. Du ska ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med den allmänna kollektivtrafiken. Du ska ha en funktionsnedsättning som varar i minst tre månader.

5518

Här har vi samlat information och länkar med stödinsatser till dig som driver företag på Gotland. Du hittar bland annat kontaktuppgifter till Region Gotlands 

Ansökan om färdtjänst PDF, 997,7KB - 4 juni 2019 Organisation Sektor omsorg Om du inte är beviljad ledsagare vid färdtjänst kan du ändå ta med en person som reser tillsammans med dig. Detta kallas medresenär. Medresenären betalar samma avgift som du som är berättigad färdtjänst. Du ansöker om färdtjänst hos kommunens biståndshandläggare, telefon 018-34 70 00. Färdtjänst, skriv ut och ansök via blankett Ansökan om tillstånd att få använda och medföra metallsökare enligt 2 kap Kulturmiljölag (SFS 1988:950) Skicka in ansökan via e-post till gotland@lansstyrelsen.se eller via post till: Länsstyrelsen i Gotlands län 621 85 VISBY Vi bekräftar din ansökan digitalt via e-post. Har du inte hört från oss inom 2 veckor efter din ansökan, kontakta oss på via e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots.

  1. Aktivitetsbokning
  2. Forutsattningar engelska
  3. Vad händer efter döden i judendomen
  4. Peter may lewis trilogy
  5. Bjarne linden
  6. Kredit foretag
  7. Saknar betydelse korsord

För att resa med färdtjänst behövs ett färdtjänsttillstånd. I Örebro län är det Region Örebro län som hanterar ansökningar och beslutar om tillstånd. Information om vad som gäller för att få färdtjänst finns på 1177, Vårdguiden, där också ansökan kan göras via e-tjänst. Se hela listan på sll.se Ansökan om tillstånd att få använda och medföra metallsökare enligt 2 kap Kulturmiljölag (SFS 1988:950) Skicka in ansökan via e-post till gotland@lansstyrelsen.se eller via post till: Länsstyrelsen i Gotlands län 621 85 VISBY Ansökan om färdtjänst PDF. Ansökan om riksfärdtjänst PDF. Du kan fylla ansökan digitalt.

Uppdraget innebär att DRT Solutions ska organisera all anropsstyrd trafik på Gotland, vilket bland annat omfattar färdtjänst, sjukresor, närtrafik och skolskjuts.

För ytterligare information om färdtjänst, gå in på www.uppsala.se eller ring Enheten för särskild kollektivtrafik: 018 – 727 16 00. Ansökan skickas till Ansökan om Färdtjänst. Personuppgifter.

Ansökan om färdtjänst gotland

Ansökan om bistånd enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Till tjänsten Reducering av avgift vid dubbla boendekostnader - ansökan

Ansök om färdtjänst i Sala eller Västerås kommun. Färdtjänst är en resa inom din hemkommun. För att ansöka om färdtjänst ska du vara folkbokförd i Sala eller  Tfn: 0498-26 90 00, knappval 5. Telefontid vardagar 09:00-15:00. E-post: kollektivtrafik@gotland.se. Beställning av resor: Telefon 0200-26 06 60  Den som är folkbokförd på Gotland och som på grund av funktionshinder, som bedöms vara bestående i minst tre månader, har Ansökan om färdtjänst. Färdtjänst beviljas inte på grund av t.ex.

En person kan beviljas färdtjänst om den har en funktionsnedsättning, fysisk eller psykisk, som innebär att den inte alls eller med väsentliga svårigheter kan förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna Du ansöker om färdtjänst hos den kommun som du är folkbokförd i, eller hos den myndighet som ansvarar för kollektivtrafiken i ditt län. Oftast finns det en färdtjänsthandläggare som kan hjälpa dig. I vissa regioner behöver du även ett läkarintyg när du ansöker om färdtjänst.
Anläggnings företag

Ansökan om färdtjänst gotland

Färdtjänst kan inte beviljas på grund av att allmän kollektivtrafik saknas eller är dåligt utbyggd. Vid nyansökan eller om du har ett tidsbegränsat tillstånd och behöver fortsatt färdtjänst lämnar du en ny ansökan om färdtjänst senast 20 arbetsda- Ansökan om färdtjänst Det är viktigt att du besvarar alla frågor och fyller i hela blanketten.

fullmakt för ombud skall bifogas ansökan Ansökan och bilagor återlämnas inte.
Cancer asbestosis

Ansökan om färdtjänst gotland voi elscooter watt
besiktning stockholm
fns barnkonvention för barn
silver aktier reddit
jensen grundskola goteborg

Första gången du ansöker om färdtjänst behöver du skicka med ett intyg tillsammans med ansökan. Intyget kan vara från din läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, fysioterapeut, arbetsterapeut eller kurator. Det är viktigt att du med egna ord beskriver din funktionsnedsättning.

Vi behandlar dina uppgifter med stöd av artikel 6.1 e i Dataskyddsför-ordningen. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller Blanketter. Här hittar du olika blanketter som du som resenär kan behöva.


Internationella engelska skolan sodertalje
lpo 94 kursplaner

Färdtjänst är anpassad kollektivtrafik för personer som har svårt att resa med spårvagn eller buss på egen hand. En person kan beviljas färdtjänst om den har en funktionsnedsättning, fysisk eller psykisk, som innebär att den inte alls eller med väsentliga svårigheter kan förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna

OBS. Ibland kan läkarintyg begäras som komplement till ansökan om färdtjänst. Detta begärs i så fall av handläggaren. Här finns e-tjänst/blankett för läkarintyg. 2019-09-03 2018-02-22 Ansökan om färdtjänsttillstånd Du kan ansöka om att få ett sånt tillstånd via e-tjänst eller via pappersblankett.

Ansökan om Färdtjänst Kollektivtrafikenheten Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl E-post regiongotland@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org. nr. 212000-0803 Personuppgifter Efternamn, Förnamn Civilstånd Personnummer (10 siffror) Adress Postnummer Postadress

Inom fjorton dagar skickas ditt färdtjänstkort till dig. Avgift för färdtjänst.

Telefontid vardagar 09:00-15:00. E-post: kollektivtrafik@gotland.se. Beställning av resor: Telefon 0200-26 06 60  Den som är folkbokförd på Gotland och som på grund av funktionshinder, som bedöms vara bestående i minst tre månader, har Ansökan om färdtjänst. Färdtjänst beviljas inte på grund av t.ex. att det inte finns kollektivtrafik där man bor eller att det är dålig turtäthet.