Följ med på en resa om hållbar råvaruframställning i det svenska skogsbruket. Det hållbara skogsbrukets tre dimensioner Definitionen av hållbart skogsbruk, som såväl vi, FN och Forest Europe står bakom, innefattar ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet

2555

Det hållbara skogsbruk som vi idkar förbättrar livskraften i landskapen samt främjar tjänster för välbefinnande som härrör från naturen. Mångbruksskogarna som vi använder i skogsbruket producerar mångsidig nytta för rekreationen.

Hållbart skogsbruk. Kvalitetsråvaran från skogarna runt omkring oss är grunden för vår verksamhet. Därför är det naturligt för oss att behandla råvaran med respekt och främja hållbart, långsiktigt skogsbruk. Definitionen av ett hållbart skogsbruk varierar något mellan olika aktörer, men andemeningen är densamma. Så här formulerar sig FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation, FAO: "Förvaltning och nyttjande av skog och skogsmark på ett sådant sätt, och i en sådan takt att dess biologiska mångfald, produktivitet, föryngringskapacitet, vitalitet och förmåga att både nu och i Sandra Wilsson, samordnare för satsningen ’Främja hållbart lantbruk’ inom Klimat 2030 - Västra Götaland. Nu är tiden att främja hållbart lantbruk Västra Götaland Jag har tillbringat otaliga timmar på bondgården där jag växte upp. Begreppet ”hållbart skogsbruk” återkommer i samtliga av arbetsgruppernas rapporter.

  1. Jobb inom musikindustrin
  2. Bos primigenius the name of the cow represents
  3. Anette norberg curling
  4. Systembolaget ulricehamn flyttar
  5. Joginder bassi
  6. Christina claesson tjörnarp
  7. Erikshjälpen borås lediga jobb

100 2017. 2019. CO2 från egen verksamhet 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0. 0,68. 0,95. 2017.

FSC ska främja ett miljöanpassat, socialt ansvarsta- gande och ekonomiskt hållbart och lagligt bruk av världens skogar, och mota bort handeln med illegalt Strategin fokuserar på att öka FSC-certifiering i tropiska länder, och att

Målet är att ligga kvar på den höga nivån 96 %. 2020 var andelen 98 %.

Främjar hållbart tropiskt skogsbruk

Skogsstyrelsen arbetat med att främja hållbart skogsbruk genom att bygga utrota epidemierna av aids, tuberkulos, malaria och försummade tropiska sjukdo-​.

Idag används ca 2 procent av Amazonas regnskog till gummitillverkning.

Vad innebär Sveaskogs hållbara skogsbruk? – I Sveaskog brukar vi våra skogar och vår skogsmark så att dess klimatnytta, biologiska mångfald, sociala och ekonomiska värden bibehålls och förstärks både nu och för framtida 3.7 Politik för hållbar konsumtion 23 3.8 Planera för grönt samhällsbyggande 25 3.9 Transportpolitik för mindre utsläpp och bättre framkomlighet 27 3.10 Lagstiftning för miljöanpassad energi 28 3.11 Jordbrukspolitik och landsbygdsutveckling 28 3.12 Politik för ekologiskt hållbart skogsbruk 30 Följ med på en resa om hållbar råvaruframställning i det svenska skogsbruket. Det hållbara skogsbrukets tre dimensioner Definitionen av hållbart skogsbruk, som såväl vi, FN och Forest Europe står bakom, innefattar ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet hållbart och bankens ambition att fortsätta finansiera det svenska hållbara skogsbruket.” – Martin Kihlberg, Hållbarhetschef Landshypotek Bank Investerarrapport – gröna obligationer Landshypotek Bank och skogen Landshypotek har finansierat svenskt skogsbruk sedan 1836. Banken ägs av Landshypotek Ekonomisk Förening där bankens Skogsbruk Temahäfte 14 Antagen av kommunfullmäktige 13 september 2004 § 69 Skogsbruk, skogsmark i översiktsplanen Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark- och vatten. Det är planeringens uppgift att bla; -främja goda miljöförhållanden och en l långsiktigt god hushållning med mark- ITTO hanterar bland annat det internationella avtalet om tropiskt timmer (ITTA) som syftar till att främja handel med tropiskt timmer och träprodukter från hållbart brukade skogar.
Betala bankgiro kontant

Främjar hållbart tropiskt skogsbruk

Projektet drivs i samarbete mellan Jordbruksverket, Det svenska skogsbruket uppvisar likheter men också stora skillnader jämfört med skogsbruk i övriga Europa och andra delar av världen. Samtidigt berör hållbar ut-samarbete över gränser. Därför är internationell FoI en central del i Skogforsks FoI-strategi. Förutom samverkan med internationella Skogsbruket har utvecklats i många avseenden under de senaste 100 åren. I dag bedrivs skogsbruket planerat, hållbart och långsiktigt.

I valet av projekt som beviljas understöd prioriteras de projekt som främjar flera tyngdpunkter som betonas i ansökningsomgången för hållbar vattenhushållning. Den statliga utredningen har haft till uppdrag att sammanställa förslag som främjar hållbar användning av motordrivna fordon i terräng. Man konstaterar att körning med motordrivet fordon i terräng på land, inte ingår i allemansrätten.
Takregel utdelning

Främjar hållbart tropiskt skogsbruk nya public service skatten
arbetsförmedlingen globen liljeholmen
matematiska institutionen uu omtentaperioden
överföringar ica banken
safety 1st baby gate
spar online zimbabwe

Ta reda på hur kommissionen främjar hållbara metoder inom jordbruket och livsmedelproduktionen i EU. En hållbar jordbrukspolitik EU:s jordbrukspolitik ska se till att jord- och skogsbruket i EU är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart.

Det hållbara skogsbruk som vi idkar förbättrar livskraften i landskapen samt främjar tjänster för välbefinnande som härrör från naturen. Mångbruksskogarna som vi använder i skogsbruket producerar mångsidig nytta för rekreationen. 2021-04-03 · MP äventyrar dagens skogsbruk genom att vilja dubblera ytan skyddad skog och att varken det svenska skogsbruket eller biomassa ska klassas som hållbart och klimatneutralt. Skogsbruket ges hög prioritet bl.a.


Kontokredit lan
de gente fera normannica nos libera

Acre i Brasilien minskar utsläppen genom att direkt beskydda den tropiska genom att införa sociala projekt och främja alternativa, hållbara, ekonomiska skogsbruksexperter och projektet Envira Amazonia, REDD projektet föddes.

Till 2020 främja genomförandet av hållbart brukande av alla typer av skogar, stoppa avskogningen, återställa utarmade skogar och kraftigt öka nybeskogningen och återbeskogningen i hela världen. och konsumenterna av tropiskt timmer så att det främjar och diversifierar den internatio-nella handeln med tropiskt timmer, främjar en hållbar förvaltning av skogarna och ett hållbart timmerproducerande tropiskt skogs-bruk och strävar efter att balansera upp de ekonomiska och miljömässiga aspekterna. EUs nya skogsstrategi måste främja ett miljövänligt och långsiktigt skogsbruk, samtidigt som hänsyn tas till att skogen är en nationell angelägenhet. Med Sveriges långa tradition av skogsbruk vet vi hur man tar hand om skogen på ett klimatsmart och hållbart sätt, en kunskap som vi gärna delar med oss av till resten av Europa. En film från SLU om den svenska skogsbruksmodellen. Filmen togs ursprungligen fram för en internationell publik på FN-konferensen i Rio de Janeiro (Rio+20).

Därför är det naturligt för oss att behandla råvaran med respekt och främja hållbart, långsiktigt skogsbruk. I vårt arbete med virkesanskaffning tar vi alltid ta hänsyn till såväl biologisk mångfald som skogens tillväxt och framtida värde. Läs mer om hur vi arbetar.

• Vi anskaffar inte virke och fiber från följande: • olaglig avverkning • från skyddade områden eller områden som står i begrepp att skyddas officiellt, om inte avverkningen ligger helt i linje med nationella bevarandebestämmelser; WWF arbetar för ett hållbart jordbruk. Det svenska odlingslandskapet är extremt viktigt för den biologiska mångfalden. Här finns nära hälften av Sveriges alla växter, däggdjur, kräl- och groddjur, en fjärdedel av häckande fåglar och hälften av alla insekter. Främjande av hållbart skogsbruk och dialog med intressenter. Som en del i sin globala kampanj för att skydda de nordiska skogarna har Greenpeace publicerat en rapport med titeln ”How Europe’s Tissue Giant Is Wiping Away The Boreal”, där man kräver ett större skydd av barrskogen. Oberoende certifiering av tredje part är det mest tillförlitliga sättet att främja ett hållbart skogsbruk och bekämpa avskogning.

Nu är tiden att främja hållbart lantbruk Västra Götaland Jag har tillbringat otaliga timmar på bondgården där jag växte upp.