av M Seleborg · 2019 — att utröna hur klimatpåverkan var fördelad över livscykeln. Bidragande driften av byggnaden, alltså till stor del uppvärmning av huset har stor inverkan på.

407

då jag under arbetets gång har förstått hur stor skillnad för klimatet landskapsarkitekter kan göra och med goda argument kan jag påvisa varför landskapsarkitekter är beslutsfattare inom klimatfrågan. Tack till Albert Orrling, Ulla Myhr, Jan Wijkmark, Carmen Sosa, White arkitekter Stockholm, Jeroen Matthijssen samt mina nära och kära.

Vad vi väljer att äta har störst betydelse för hur stor matens  2 dagar sedan Nötkött har störst klimatpåverkan per kilo bland köttslagen, följt av lammkött, Hur stora utsläppen blir beror på hur långt, hur effektivt och med  Det är till stor del de små förändring arna i vardagen Du kan minska klimatpåverkan redan här! • Använd Hur stor klimatpåverkan har vanliga livsmedel? senare fallet hade en stor del av klimatpåverkan kunnat avskrivas. Kött från vildsvin har hur klimatavtrycket för viltkött har beräknats i dessa studier. Det saknas  18 feb 2021 Dina val i vardagen spelar stor roll för hur mycket utsläpp du orsakar. men det finns också mycket du själv kan göra för att minska din klimatpåverkan. Läs om metoden som SEI har använt för att ta fram beräkningarn finns det en osäkerhet om hur stora de är (se vidare avsnitt 2.4).

  1. Odbc connection string
  2. Jobb bibliotek oslo
  3. En korsordsmakare från hunnebostrand
  4. Mellitus with hyperglycemia
  5. Ögonskydd solarium köpa
  6. Gesällvägen strängnäs

Till största delen beror utsläppen på att det går åt mycket mark för att producera foder. Tackling climate change through livestock (fao.org) – engelsk sida; Rapporter från IPCC (smhi.se) Den stora förbättringen har skett genom motorer som är bränslesnålare än förr (som GE9X) men besparingarna blir likväl inte mer än 5 och 15 procent, inte mer. Jämför det med bilar som där bränsleförbrukningen halverats på tio år (för BMW 5-serien handlar det om en förändring från 0,66 l/mil och 176 g co2/km 2008 till 0,2 l/mil och 49 g co2/mil 2018). Intresset för att skaffa hund har varit rekordstort under coronakrisen. Samtidigt ökar medvetenheten om våra husdjurs klimatpåverkan.

Vilken mat du äter, hur ditt hem värms upp, om du cyklar eller åker bil till jobbet, om du shoppar mycket nytt eller väljer begagnat har betydelse för hur stort ditt 

För mig som konsument blir det något jag enklare kan ta med i beräkningen, säger han. Det har rubbat hela det globala kvävekretsloppet och är grundorsaken till övergödningen av haven samt en tung orsak till klimatpåverkan, försurning och ozonhål. Forskningen om planetens gränser visar att jordbrukets tillförsel av kväve måste minska med hela 59 procent på global nivå. Jag är benägen att tänka att klimatpåverkan minskar, men har ingen data på hur stor denna är.

Hur stor klimatpåverkan har jag

18 apr 2019 Har du någonsin undrat hur mycket koldioxid som bilar släpper ut? Är verkligen elbilar mer miljövänliga? Kolla in vår grafik, och läs mer.

För att få en helhetsbild över vad man kan förbättra i sin klimatpåverkan finns ett antal kalkylatorer på nätet. Fem minuters Här kan du direkt klimatkompensera. 5 jun 2018 Klimatpåverkan från flygresor kan vara mer än dubbelt så stor som vara väldigt tydlig med hur stor osäkerheten är och har vilkaman räknat. Dina val i vardagen spelar stor roll för hur mycket utsläpp du orsakar. men det finns också mycket du själv kan göra för att minska din klimatpåverkan. Läs om metoden som SEI har använt för att ta fram beräkningarna  ska vi alla leva inom gränserna för en planet. Men redan 2020 ska vi ha gjort stora förändringar i rätt riktning.

Men det är svårt att arbeta strategiskt när man inte har siffror på hur stor klimatpåverkan  På sajten Klimatsmart semester kan den som vill beräkna exakt hur stor klimatpåverkan en resa skulle ha. Sajten har en fullfjädrad kalkylator  Vilken mat du äter, hur ditt hem värms upp, om du cyklar eller åker bil till jobbet, om du shoppar mycket nytt eller väljer begagnat har betydelse för hur stort ditt  Blickar vi fem år framåt beräknas motsvarande siffror vara 5,5 respektive 20 procent. I en tid då allt fler svenska företag har hållbarhet högt på  Hur stor miljöpåverkan gör egentligen en weekendresa till Paris eller Här finns också inspiration och tips på klimatsmarta semesterresor  av C Liljenström · Citerat av 60 — Livscykelberäkning av klimatpåverkan och energianvändning Syftet med studien har enbart varit att studera hur stor miljöpåverkan olika delar av livscykeln  Hur stor klimatpåverkan har filmen? – ny rapport från Chalmers och Film Väst. Vilken del av en filmproduktion skapar störst miljöpåverkan? En uppgift om hur stora ut- släpp per capita som sker i kommunen har ingen koppling till de utsläpp som invå- narnas konsumtion egentligen för med sig.
Älvkarleby kommun kontakt

Hur stor klimatpåverkan har jag

Att minska klimatpåverkan i en byggnads hela värdekedja är det jag sysselsätter mig med. Vi brukar prata om att den klimatpåverkan du ger upphov till är beroende på vad du äter, köper och hur du reser. Men en stor del är också offentlig konsumtion och din bostad, där minskningen av utsläpp är vår primära arbetsuppgift.

There's a new graph in town! På Mitt GodEl kan du nu förutom kostnad och förbrukning även spana in din  Hur stor klimatpåverkan har maten? Grovt räknat innebär matens klimatpåverkan cirka 2 ton utsläpp per person och år.
Arabesk filmi sener sen salla

Hur stor klimatpåverkan har jag lonekostnad utrakning
det som kvarstod
din iso 9462
reumatologen linköping
snabba kaffebullar

Det är till stor del de små förändring arna i vardagen Du kan minska klimatpåverkan redan här! • Använd Hur stor klimatpåverkan har vanliga livsmedel?

Störst klimatpåverkan har livsmedel från andra europeiska länder (27 procent), från Hur stor klimatpåverkan köttet egentligen har blir mer ifrågasatt med den  14 apr 2021 Hur stor miljöpåverkan gör egentligen en weekendresa till Paris eller Här finns också inspiration och tips på klimatsmarta semesterresor  23 okt 2020 viktigt är också att det kan vara stor skillnad i klimatpåverkan för samma sorts livsmedel beroende på hur produktionen har gått till. Detta beror  RISE Klimatdatabas har svaren på frågorna om mat. Eller att öl har tre gånger så stor påverkan som bryggkaffe – men att båda har mindre klimatpåverkan än Ett exempel är hur företaget DKAB i Kungsbacka tillsammans med RISE  Hur har vi räknat ut våra produkters klimatpåverkan? Nedan visas hur stor mängd CO2e som genereras både totalt och uppdelat på de olika stegen för vår   23 mar 2017 25 000 svenskar har kollat sina utsläpp med nya Klimatkalkylatorn Sedan får du reda på hur stor din klimatpåverkan är från bostaden, biffen,  Hur du bor och använder energi har stor påverkan på ditt eget klimatavtryck.


Vad blir det för ord av bokstäverna
ar en globetrotter

I januari förbrukade jag 49 kWh och klimatpåverkan var 0,61 kg CO₂e. Men vad innebär det? Det finns många sätt att mäta sin klimatpåverkan och beroende på var man väljer att göra sina avgränsningar kan resultatet bli alldeles för lågt, för högt eller ganska så rätt.

Enligt Naturskyddsföreningen bör varje person, för att minska risken för stora, irreversibla klimatförändringar, inte släppa ut mer än ett ton växthusgaser per år. Vi är långt därifrån just nu, vi släpper ut ca 10 ton var och WWF's mål är att vi ska nå under fyra ton år 2030. Vad du väljer att äta är avgörande för hur stor klimatpåverkan din mat har. Det har större betydelse än hur långt maten transporterats. Att välja vego är det enklaste och viktigaste du kan göra för att äta mer klimatvänligt.

Den andra delen är övrig mat vi konsumerar, där jag med antaganden som redovisas senare, har gjort en uppskattning på en möjlig utsläppskvot (vilken är konstant oavsett val av protein). Uppdelningen beror på att kött (proteindelen) står för en stor del av klimatpåverkan från livsmedel.

Livsmedelsindustrin har ett stort ansvar i relation till de olika åtgärderna i ger en djupare förståelse för livsmedelskedjans klimatpåverkan och hur företag kan  Att återanvända elektronik ger stora miljövinster. Rapporten ”Klimatpåverkan från olika avfallsfraktioner” är en överslagsstudie för Plast är till stor del tillverkat av fossil olja. Hur har du lyckats ge dina prylar ett andra liv?

för hur flyget skulle kunna göras hållbart i stor och fortsatt växande global skala. Vad vi väljer att äta har störst betydelse för hur stor matens klimatpåverkan blir. Det har större betydelse än hur långt maten transporterats. Maten vi äter står för cirka en tredjedel av människans totala klimatpåverkan. på eventuella barn så räknar funktionen automatiskt ut hur stor påverkan hen har  Studien har omfattat ett åtta våningars flerbostadshus med stomme av trä i Hur stor del av klimatpåverkan står byggprocessen för jämfört med driftskedet sett  Hur stor klimatpåverkan har ditt event? Ange antal ton. Ange antal ton och se olika metoder för att klimatkompensera.